Naleving AVG overheden nog niet op gewenst niveau

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat de naleving van de AVG door overheden tekortschiet.

Beoordelen AVG-aspecten

“De kennis van de AVG bij overheden neemt toe. Maar dat betekent niet dat naleving van de AVG altijd vanzelfsprekend is. Dat is vaak geen bewuste keuze. Soms ontbreekt voldoende besef dat het beoordelen van AVG-aspecten vooraf moet gaan aan een verwerking van persoonsgegevens,” concludeert het WODC.

Funderen en verankeren

In het rapport worden de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken opgeroepen om verdere investeringen bij overheidsorganisaties te doen. Tevens zouden ze een stimulerende rol dienen te pakken om zo de privacy-organisatie bij overheden steviger te funderen en het privacy-bewustzijn sterker te verankeren.

Data protection impact assessment (DPIA)

Er is bij overheidsorganisaties specifiek aandacht nodig voor het tijdig betrekken van privacybelangen bij de ontwikkeling van projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is het tijdig opstellen van een privacy-onderzoek (DPIA), aldus de onderzoekers.

Klik hier voor het onderzoek van het WODC.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief