NCTV: ransomware risico voor nationale veiligheid

Ransomware is een risico voor de veiligheid van ons land. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) in het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 dat afgelopen maandag verscheen. Volgens de NCTV kunnen ransomware-aanvallen vitale processen ontwrichten.

Moedwillige aantasting

In Nederland zijn meerdere organisaties, bedrijven en overheden getroffen. Het NCTV noemt de ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente als voorbeeld. Het gaat hier om een “moedwillige aantasting van de integriteit van de digitale ruimte van de overheid”. Volgens de politie lopen de geëiste en uitbetaalde bedragen in de miljoenen euro’s. “We hebben al aanvallen op universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven en gemeenten gezien”, verklaart Theo van der Plas, programmadirecteur cybercrime bij de politie.

Proactief samenwerken

De NCTV vindt de beste aanpak van ransomware om de kosten voor criminelen ten opzichte van de opbrengsten te laten toenemen. “Dit kan alleen als politie, het NCSC en OM samen met publieke en private partners en (potentiële) slachtoffers een vuist maken door proactief samen te werken en daarbij gericht informatie en inzichten te delen.”

Dwarsverbanden leggen

Michiel Zwinkels van het Openbaar Ministerie (OM) vindt het essentieel dat slachtoffers aangifte doen. “We moeten wel weten wat er speelt, wij kunnen nieuwe werkwijzen onderkennen. Ook al is een bedrijf niet meteen geholpen: een ander is dat met gegevens uit het onderzoek misschien wel. Bovendien kunnen we die meldingen gebruiken om maatregelen te treffen die een aanval voorkómen.” Politie en OM werken aan een landelijk punt waar al dit soort meldingen terechtkomen. “Dat maakt het mogelijk om dwarsverbanden te leggen, en deze vorm van cybercrime gerichter aan te pakken,” aldus Zwinkels.

Klik hier voor het Cybersecuritybeeld Nederland 2021.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief