Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 1 januari 2018 in werking

De Eerste Kamer heeft afgelopen nacht de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 mogen inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer soorten gegevens op grote schaal aftappen.

Met de aftapwet, zoals de nieuwe wet inmiddels genoemd wordt, kunnen deze inlichtingendiensten internetverkeer onderscheppen. Onder de huidige wet is het alleen toegestaan om ‘niet-kabelgebonden’ internetverkeer ongericht af te tappen.

Restricties
Heden ten dage verloopt veel internetverkeer juist via kabels, waardoor vernieuwing van de wet nodig was, aldus de regering. Inlichtingendiensten kunnen vanaf volgend jaar onder meer het internetverkeer van een hele wijk onderscheppen, of al het internetverkeer tussen Nederland en Syriƫ. De nieuwe wet kent echter ook restricties. Voorafgaand aan het aftappen, dient er toestemming verleend te zijn door de minister van Binnenlandse Zaken of Defensie.

Sleepnet
Een speciale, nieuwe commissie voor toetsing gaat per geval al dan niet toestemming geven voor het gebruik van een sleepnet. Ook de CTIVD zal evalueren of de inlichtingendiensten zich aan de regels houden. Bits of Freedom heeft echter bezorgd gereageerd. “Ik denk dat mensen nog onvoldoende inschatten wat de gevolgen hiervan kunnen zijn,” aldus David Korteweg van de belangenorganisatie die opkomt voor digitale burgerrechten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief