Ombudsman onderzoekt gegevensuitwisseling door overheidsinstellingen

De Nationale ombudsman gaat datadelen door overheidsinstanties onderzoeken. Deze onafhankelijke functionaris richt zich daarbij met name op privacy-aspecten bij de zogeheten ketenoverleggen. Dit zijn verschillende overheidsinstanties die onderling gegevens van burgers uitwisselen.

De kernvraag in dit onderzoek van de Nationale ombudsman is: “Wat mogen burgers van de overheid verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy?”.

Ketenoverleg

De ombudsman vindt het enerzijds een goede zaak dat ketenoverleg wordt gebruikt om burgers beter van dienst te zijn. Bijvoorbeeld om gemeenten burgers beter te ondersteunen bij het verlenen van zorg en/of het leveren van maatwerk. Anderzijds vind hij dat burgers waarvan gegevens worden uitgewisseld, betrokken moeten zijn bij de manier waarop dit plaatsvindt.

Breder onderzoeksprogramma

Om het onderzoek uit te voeren, gaat de ombudsman zowel met burgers als met overheidsinstanties in gesprek. De resultaten van het onderzoek zullen, naar verwachting, aan het eind van dit jaar bekend zijn. Het onderzoek valt onder het bredere onderzoeksprogramma van de Nationale ombudsman.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief