Onderzoek naar betrokkenheid NSA in betalingsverkeer

Persbericht CBP, 13 november 2013
De Belgische en Nederlandse privacytoezichthouders stellen een onderzoek in naar de beveiliging van de betalingsnetwerken van de organisatie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Directe aanleiding hiervoor is onder meer berichtgeving in internationale media dat buitenlandse inlichtingendiensten – mogelijk de NSA – naar Europees recht onrechtmatige toegang tot het financiële gegevensverkeer bij SWIFT zouden hebben.

Onderzoek
​Het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) zullen gaan onderzoeken of derden ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot de bankgegevens van Europese burgers hebben kunnen krijgen. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking en overleg tussen beide privacytoezichthouders worden uitgevoerd.

Veiligheidsdiensten
De afgelopen tijd verschenen diverse berichten dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten zich rechtstreeks toegang zouden hebben verschaft in strijd met de privacy-afspraken in het Terrorist Finance and Tracking Program II Agreement (TFTP-verdrag ) waar SWIFT onder valt. SWIFT regelt het internationale betalingsverkeer voor meer dan 10.000 financiële instellingen uit circa 200 landen. Het hoofdkantoor van SWIFT is gevestigd in België. De organisatie heeft tevens een locatie in Nederland.

Terrorismebestrijding
In 2010 sloot de Europese Commissie het TFTP-verdrag. Dit verdrag over de uitwisseling van bankgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in het kader van terrorismebestrijding biedt de Verenigde Staten de mogelijkheid om via een speciale procedure gegevens over banktransacties op te vragen. In het verdrag zijn diverse privacyvoorwaarden opgenomen zoals de wijze waarop zij mogen worden gebruikt en de externe controle hierop

Aanmelden voor onze nieuwsbrief