Onderzoek naar cybersecurity Rotterdamse haven

Volgende week begint er in de Rotterdamse haven een omvangrijk onderzoek naar de computerveiligheid. Doel van deze inspectie is om de huidige situatie te inventariseren en zodoende een nulmeting op te zetten.

Het onderzoek is industriebreed van opzet, waarbij gelet wordt op drie thema’s: dreigingen en technische maatregelen; technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen; kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cybersecurity.

Kwetsbaar voor cyberdreigingen

Het Havenbedrijf is naar eigen zeggen kwetsbaar voor cyberdreigingen. Vorig jaar rond deze tijd werden de containerterminals van APM aangevallen met NotPetya-ransomware. Het duurde toen ongeveer twee weken voordat het dochterbedrijf van het Deense Maersk het werk weer als vanouds kon hervatten.

Meerdere partijen

“Door de toenemende mate van digitale informatie-uitwisseling en verbanden tussen ketens en organisaties in het vitale Rotterdams havengebied, is cybersecurity van cruciaal belang,” laat het Havenbedrijf weten. Er zijn meerdere partijen bij het onderzoek betrokken. Behalve het Havenbedrijf Rotterdam doet het kennisinstituut SmartPort mee, FERM, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief