Oplichting Rabobank klanten

In de afgelopen maanden zijn er drie succesvolle pogingen geweest om klanten van de Rabobank op te lichten. Hierbij ging het om drie klanten van de Rabobank. In twee gevallen is dat puur via internet uitgevoerd, in het laatste geval is fysiek iemand aan de deur geweest. Bij deze oplichting zijn bedragen van enkele duizenden euro’s buitgemaakt.

Valse email (phishing)
Bij de gevallen waarbij het via internet is uitgevoerd is ook naar de betreffende slachtoffers gebeld. Deze personen hadden eerder een email ontvangen waarin werd aangegeven dat er al fraude was gepleegd. Om dat probleem op te lossen werden de slachtoffer gebeld en werd er instructie gegeven op basis van de eerder verstuurde email. De slachtoffers werd gevraagd een aantal handelingen uit te voeren. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van de zogenaamde Random Reader. Deze Random Reader produceert persoonlijke codes met behulp van de bankpas.

Door op een link te klikken werden de slachtoffers naar een valse website geleid. Op deze pagina moesten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld. Dit werd uitgevoerd omdat de persoon die zich voordeed als een Rabobank medewerker zeer overtuigend overkwam.

TNT bezorger
Bij één oplichting kwam daadwerkelijk een bezorger bij de het slachtoffer aan de deur. Ook dit slachtoffer had op basis van een email en een telefoongesprek allerlei persoonlijke gegevens verstrekt. Het probleem zou worden opgelost door de bankpas via een TNT bezorger bij de bank te laten afleveren. Ook hier werd voor duizenden euro’s buitgemaakt.

De politie blijft waarschuwen voor deze vorm van oplichting.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief