Overheid wil adresfraude eerder opsporen

De overheid wil mensen waarvan een foutief adres is vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) sneller signaleren. Doel hiervan is om adresfraude terug te dringen. De onlangs benoemde Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft dit aan de Tweede Kamer geschreven.

Knops stelt dat steeds meer gemeenten adresfraude aanpakken. In 2016 controleerden 164 gemeenten hierop met huisbezoeken, dit jaar doen 225 gemeenten dit.

Risicosignalen

Gemeenten maken hierbij gebruik van risicosignalen (onder andere retour gestuurde brieven) van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Preventief
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeert op basis van onderzoek dat 400.000 tot 550.000 adresregistraties niet correct zijn. Dat zou betekenen dat het om 550.000 tot 725.000 mensen gaat. Derhalve is het volgens Knops belangrijk om de kwaliteit van adressen in de Basisregistratie Personen te verbeteren. Volgens de staatssecretaris is de bestrijding van adresfraude momenteel vooral repressief. Hij voegt eraan toe dat de toekomstige aanpak ook preventief zal zijn, waardoor deze vorm van fraude in een eerder stadium wordt opgemerkt.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief