Privacytoezichthouders starten procedure over gerichte advertenties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat samen met de Noorse en Duitse privacytoezichthouders procederen aangaande privacy en gepersonaliseerde advertenties. Aanleiding is het besluit van Meta dat Facebook en Instagram alleen nog kosteloos zijn voor gebruikers die toestemming geven dat hun persoonsgegevens voor gerichte advertenties ingezet mogen worden.

Grip en zeggenschap

Volgens de AVG mogen organisaties alleen persoonsgegevens verwerken als ze daarvoor een wettelijke grondslag hebben. AP-voorzitter Aleid Wolfsen: “Waar je op klikt, wat je online bekijkt, waar je bent en ook wat jouw politieke voorkeur is. Je hebt er recht op dat je grip en zeggenschap houdt over jouw gegevens, dat die goed worden beschermd en dat die alleen worden gebruikt in overeenstemming met wat jij wilt. Dat is een grondrecht voor iedereen.”

Pay or ok-beleid

Mensen dienen vrijelijk toestemming te kunnen geven, zonder dat ze daarbij onder druk worden gezet. Tevens dienen ze de keuze te hebben om te weigeren dat een organisatie hun persoonsgegevens verwerkt. Dit mag ook geen nadelige consequenties voor de betreffende gebruikers hebben. “De vraag is of ‘pay or ok’-beleid hieraan voldoet. Op dit moment is er nog geen eenduidige Europese aanpak; nationale toezichthouders gaan hier verschillend mee om”, aldus de AP. De European Data Protection Board (EDPB) neemt binnen acht weken een standpunt in over deze kwestie.

Klik hier voor het bericht van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief