Raad van State kritisch over wetsvoorstel Open data richtlijn

De Raad van State (RvS) is kritisch over een wetsvoorstel voor het hergebruik van overheidsinformatie, waaronder persoonsgegevens. Het gaat om de Wet implementatie Open data richtlijn. Deze wet stimuleert overheidsinstellingen om overheidsdata, inclusief persoonsgegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Onderzoek en commercieel gebruik

Op die manier zou overheidsdata beschikbaar komen voor onderzoek en commercieel gebruik. Die gegevens dienen volgens het voorstel doorzoekbaar te zijn met software, en te combineren met andere gegevens. Als de wet in de huidige vorm wordt aangenomen, wordt het verplicht om gegevens uit wetenschappelijk onderzoek openbaar te maken en voor hergebruik beschikbaar te maken.

Anoniem

“Deze verplichting gaat veel verder dan de Europese richtlijn: die gaat ervan uit dat onderzoekers zelf bepalen welke gegevens ze openbaar maken”, stelt de RvS. Het adviesorgaan mist een onderbouwing van het nut en de noodzaak van deze verplichting. Tevens gaat de RvS in op het hergebruik van persoonsgegevens, wat alleen mag als de gegevens zijn geanonimiseerd. “Alleen, het is voorstelbaar dat anonieme gegevens later, met snellere en slimmere computers, alsnog teruggerekend kunnen worden tot de oorspronkelijke persoonsgegevens”, benadrukt het adviesorgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

“Het zou niet aan overheidsinstellingen overgelaten moeten worden om af te wegen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever – en dus niet een overheidsorganisatie zelf – bepaalt dat dat niet zo is”, reageerde Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, eerder al op dit wetsvoorstel.

Klik hier voor de Sa­men­vat­ting ad­vies Wets­voor­stel im­ple­men­ta­tie Open data richt­lijn van de RvS.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief