SER: meer beveiliging nodig bij mkb om veilig hybride te werken

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert mkb-bedrijven om meer aandacht aan cybersecurity te besteden, zodat zij veilig hybride kunnen werken.

Bij sommige bedrijven zal meer aandacht nodig zijn voor de beveiliging van onder meer bedrijfsgegevens. Bij andere organisaties behoeft de beveiliging van persoonsgegevens verbetering.

Cybersecurity-standaarden

“Er is een groter bewustzijn nodig over hoe cyberaanvallen kunnen worden voorkomen en hoe er moet worden gereageerd wanneer een aanval zich al heeft voorgedaan. Met name het mkb heeft op dit moment nog onvoldoende kennis.” Ook is er meer aandacht nodig voor informatieveiligheid als mensen op een andere locatie werken. “Werknemers moeten worden ge├»nformeerd over hoe zij hun werkplek, ongeacht waar ze werken, zo kunnen inrichten dat deze voldoet aan de cybersecurity-standaarden”, aldus de SER.

(Video)bellen

Hybride digitaal werken vereist een nieuwe kijk op vertrouwelijkheid en privacy in de brede zin. “Wanneer iemand een collega (video)belt, is het niet altijd gepast als zijn partner mee kan meeluisteren. Naast werken vanuit huis, is dit met name ook relevant voor werken op andere locaties”, stelt de SER. De raad adviseert organisaties om hun privacybeleid uit te breiden om de privacy tijdens hybride werken te waarborgen.

Klik hier voor het SER-advies.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief