T-Mobile deelde klantengegevens met CBS

Telecomprovider T-Mobile heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jarenlang inzage gegeven in privacygevoelige informatie van klanten. NRC heeft dit afgelopen woensdag gepubliceerd. De krant baseert zich daarbij op eigen onderzoek.

Het betreft gegevens die worden verwerkt bij elektronische communicatie of de facturering ervan. Ze zijn zeer privacygevoelig, omdat er precies mee achterhaald kan worden op welke locaties iemand was, en wanneer. Met deze gegevens is ook te achterhalen met wie iemand contact heeft gehad.

Geen geanonimiseerde gegevens

NRC heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) weten te achterhalen dat vanaf begin 2018 T-Mobile gegevens deelde met het CBS. Beide organisaties lieten eerder weten dat het om geanonimiseerde data zou gaan, maar dat is onjuist volgens de krant. T-Mobile informeerde zijn klanten niet dat ze samen met het CBS hun gegevens onderzochten. Doel ervan was om te beoordelen of er geld mee te verdienen viel.

Algoritme

Het CBS wilde een algoritme ontwikkelen dat op basis van de gegevens het mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders kan volgen. Gemeentes en provincies zouden geïnteresseerd zijn in dat soort gegevens. De afspraak was dat ook T-Mobile het algoritme zou mogen gebruiken. De samenwerking liep tot april 2020. Het Agentschap Telecom is met medewerking van de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek gestart. Daarbij wordt onder andere gekeken of de wet is overtreden.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief