Telecomproviders mogen geanonimiseerde locatiegegevens uitwisselen

Telecomproviders mogen zonder toestemming van hun klanten geanonimiseerde locatiedata samen met derde partijen gebruiken.

Of dit bij de samenwerking tussen T-Mobile en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgens de regels is gegaan, onderzoekt het Agentschap Telecom en de Autoriteit Persoonsgegevens. Demissionair minister Blok van Economische Zaken heeft dit recentelijk laten weten naar aanleiding van Kamervragen.

T-Mobile

Afgelopen maart kwam aan het licht dat T-Mobile vanaf september 2017 tot en met december 2019 locatiegegevens van klanten met het CBS uitwisselde. Het CBS had alle mobiele providers in Nederland gevraagd om deel te nemen aan een proef met uitwisseling van data. Destijds toonde alleen T-Mobile interesse. De overeenkomst tussen het statistiekenbureau en de telecomprovider leidde tot Kamervragen door het CDA, D66 en Groenlinks.

Anonimiseren

“De Telecommunicatiewet maakt het de aanbieders van telecommunicatiediensten mogelijk om zonder toestemming van de gebruikers locatiegegevens te verwerken onder de voorwaarde dat deze gegevens zijn geanonimiseerd. Na het anonimiseren mogen de gegevens, als de aanbieders van telecommunicatiediensten dat zouden willen, ook met derden worden gedeeld”, aldus Blok.

Agentschap Telecom

De minister voegde eraan toe dat het CBS en T-Mobile hebben aangegeven dat het CBS inzicht heeft gehad in data die niet herleidbaar zijn tot klanten. De betreffende data geven geen precieze plaats aan. “Dit neemt niet weg dat er toch vragen zijn gerezen over het verstrekken van gegevens van T-Mobile aan het CBS. Daarom is er een onderzoek ingesteld door het Agentschap Telecom, met ondersteuning vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief