Verplichte digitale gegevensuitwisseling zorg kan beroepsgeheim schenden

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg dat zorgverleners verplicht om in bepaalde situaties gegevens van patiënten elektronisch uit te delen, kan het medisch beroepsgeheim beschadigen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De ministerraad ging vorige maand akkoord met het wetsvoorstel hierover. Op dit moment bestudeert de Tweede Kamer het voorstel.

Papier, fax of dvd’s

Volgens demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg wordt data in de zorg te vaak op papier, per fax of via dvd’s uitgewisseld. Er zijn volgens haar dertien gegevensuitwisselingen die in eerste instantie digitaal zouden moeten plaatsvinden. Het betreft bijvoorbeeld ‘acute ambulanceoverdracht spoedeisende hulp’, ‘verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg’ en ‘beelduitwisseling tussen ziekenhuizen’. Behalve om medische gegevens gaat het ook om administratieve gegevens, waaronder adres, woonplaats, bankgegevens en BSN. Ook burgerlijke staat, levensovertuiging en ziektebeleving vallen hieronder.

Dwangpositie

De Autoriteit Persoonsgegevens vreest echter dat het huidige wetsvoorstel zorgverleners in een feitelijke dwangpositie duwt. Hierdoor zou hun medisch beroepsgeheim in het geding komen. De toezichthouder raadt aan om dit risico te benoemen in de toelichting bij het wetsvoorstel. Ook dringt de AP erop aan om aan te geven met welke maatregelen het risico kan worden voorkomen. De autoriteit wijst er bovendien op dat de wettelijke beveiligingsnormen in de zorg straks niet meer eenduidig zijn terug te vinden. “Deze (potentiële) wildgroei is onwenselijk”, aldus de AP, die adviseert om alle beveiligingseisen in één wettelijke regeling op te nemen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief