Tien jaar Cybersecuritybeeld Nederland: basis nog steeds niet op orde

De overheid publiceert al tien jaar lang het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). De boodschap is al die tijd amper veranderd. Bedrijven en instellingen hebben hun basale beveiligingsmaatregelen niet op orde.

Kennis

In het Cybersecuritybeeld Nederland van 2021 pleit de  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) voor meer kennis. “Investeren in mensen vormt het fundament”, is te lezen in het CSBN 2021. “Naast de experts op het gebied van cybersecurity-risicomanagement moet ook de rest van de organisatie een minimale kennisbasis hebben om goed met elkaar in gesprek te kunnen gaan over belangrijke risico’s voor de organisatie en hoe hiermee om te gaan.”

Boardroom

“Vanuit de overheid wordt op meerdere manieren ingezet op voorlichting aan bedrijven om hun digitale weerbaarheid te verbeteren. De bewustwording groeit, mede door cyberincidenten die plaatsvinden, maar je merkt dat het thema te vaak bij de technische afdeling blijft in plaats van dat het onderwerp van gesprek is in de boardroom. We zien cybersecurity nog te weinig als businessrisico en te veel als puur technische aangelegenheid”, aldus een woordvoerder van de NCTV.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) wijzigen. Hierdoor zou het NCSC de mogelijkheid krijgen om dreigings- en incidentinformatie te delen met OKTT’s. Dit zijn organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten. Zij fungeren als schakelorganisaties van andere aanbieders.

Klik hier voor het Cybersecuritybeeld Nederland 2021.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief