UWV en SVB willen gegevens burgers eenvoudiger uitwisselen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) willen dat overheidsinstanties gemakkelijker gegevens van burgers met elkaar kunnen delen.

Wettelijke grondslagen

De SVB vindt het van groot belang dat gegevens eenvoudiger uitgewisseld mogen worden om proactieve dienstverlening mogelijk te maken. De huidige wettelijke grondslagen zijn echter beperkt tot alleen de uitvoering van regelingen. “Binnen de sociale zekerheidsketen gebeurt al veel om informatiedeling mogelijk te maken om zo de burger een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Er is echter nog meer nodig om gegevensdeling te verbeteren en het mogelijk te maken om burgers proactief en gericht te kunnen benaderen”, aldus de SVB. In een knelpuntenbrief vraagt de Verzekeringsbank om een bredere taakopdracht die dit mogelijk maakt.

Privacy versus bestaanszekerheid

Ook het UWV is met een knelpuntenbrief gekomen. Hierin pleit de uitvoeringsorganisatie om de uitwisseling en verwerking van gegevens sneller mogelijk te maken. “De noodzakelijke aanpassing van de wetgeving vergt veelal meerdere jaren, terwijl de actualiteit vraagt om een snelle(re) oplossing”, aldus het UWV. Voorts stelt de organisatie dat in de geboden dienstverlening het recht op privacy op gespannen voet kan staan met het grondrecht bestaanszekerheid. Volgens UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps zorgen de regels die bedoeld zijn om mensen te beschermen, er in sommige gevallen voor dat ze mensen niet kunnen helpen.

Klik hier voor de knelpuntenbrief van de SVB.

Klik hier voor de knelpuntenbrief van het UWV.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief