Verkeerde verkiezingsuitslag door verkeerd verwijderen USB-sticks

Bij de Belgische lokale en provinciale verkiezingen die recentelijk zijn gehouden, zijn in verschillende gevallen de verkeerde personen als gekozen gemeenteraadslid uit de bus gekomen. De oorzaak was dat bij zes stembureaus de USB-sticks waarop de uitgebrachte stemmen werden verzameld, te vroeg uit de computer werden verwijderd.

Dat schrijft het Belgische Agentschap Binnenlands Bestuur. Na de verkiezingen van 14 oktober is de verwerking van de stemmen gecontroleerd.

Onbedoelde handeling

Bij zes stembureaus in evenveel Vlaamse gemeenten bleek er een verschil te zijn tussen het aantal effectief uitgebrachte stemmen en het geregistreerde totale aantal. “Onderzoek wijst uit dat het verschil in elk van deze gevallen het gevolg is van een verkeerde handeling met een USB-stick tijdens de afsluitprocedure van de betreffende stembureaus. Het totaliseren of optellen van de uitgebrachte stemmen, is onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick. Het betreft duidelijk een onbedoelde handeling bij het afsluiten van het stembureau,” concludeert het agentschap.

Verkeerde kandidaat

Hierdoor kon het gebeuren dat niet alle uitgebrachte stemmen werden geteld. Het agentschap heeft laten weten dat dit incident geen gevolgen heeft voor de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Haacht, Keerbergen en Puurs-Sint-Amands werd echter de verkeerde kandidaat van een partij aangewezen als verkozene.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief