Voorlopig akkoord over delen zorgdata in EU

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben ingestemd met een voorlopig politiek akkoord over de European Health Data Space Verordening (EHDS). Hierin is vastgelegd dat zorggegevens van burgers standaard worden gedeeld.

Recht van opt-out

Het akkoord maakt een onderscheid tussen primair en secundair gebruik van zorgdata. Primair gebruik heeft betrekking op gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Secundair gebruik verwijst naar zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, beleidsvorming en het leveren van gepersonaliseerde zorg. Bij secundair gebruik heeft elke lidstaat de mogelijkheid het recht van opt-out in te perken. Tevens wordt het medisch beroepsgeheim ingeperkt.

AVG als rechtsbasis

“Het voorlopig politiek akkoord laat onverlet dat de AVG als rechtsbasis voor de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens blijft bestaan”, schrijft demissionair minister Helder van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. EHDS zal een parallel systeem naast de AVG worden, waardoor het op termijn gemakkelijker wordt om gezondheidsdata voor primair en secundair gebruik uit te wisselen, aldus de minister.

Klik hier voor de brief van minister Helder van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief